GEDRAGSREGELS GEMINI-S

Aangenomen op de ALV 31-10-2023.

Voorwoord

De missie van Gemini S is om de inwoners van Hilversum en omstreken in staat te stellen op hun eigen niveau deel te nemen aan de ultieme teamsport: volleybal.

Gemini S wil een ambitieuze en gezellige volleybalvereniging zijn, met oog voor iedereen en plek voor iedereen. We willen een sportieve, veilige vereniging zijn voor onze leden, jeugdleden en bezoekende clubs. De club wil ook graag dat anderen Gemini S als zodanig zien.

De vereniging wil plek bieden aan zowel de ambitieuze wedstrijdsporter als de recreatieve ‘gezelligheidssporter’.

Daarnaast willen wij aantrekkelijk zijn voor sporters door naast het volleybal ook een belangrijk oog te hebben voor het sociale aspect van een sportclub. Wij willen een sfeervolle vereniging zijn. Hiervoor worden naast het volleybal sociale activiteiten geboden.

Om deze omgeving te bieden, zijn er duidelijke gedragsregels opgesteld. De vereniging heeft deze gedragsregels opgesteld die richting geven in hoe wij met elkaar wensen om te gaan. Deze gedragscode geldt zowel voor sporters, trainers, coaches, scheidsrechters, ouders en toeschouwers.

In dit document lees je

 • Onze gedragsregels onderverdeeld in gedrag van spelers, gedrag van toeschouwers, gedrag van vrijwilligers en omgang met materialen
 • verantwoordelijkheden
 • hoe te handelen bij incidenten

Gedrag

Hieronder staan de algemene gedragsregels beschreven voor de wedstrijden en de trainingen van spelers, publiek, officials en omgang met materialen.

Geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen wordt niet geaccepteerd.

Gedrag van spelers

 • We zijn vriendelijk tegen elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter.
 • De coach/aanvoerder van onze teams begroet de coach, tegenstander en scheidsrechter.
 • We schudden de hand voor en na de wedstrijd.
 • Respecteer elkaar, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar luister wel naar elkaar.
 • Alleen de aanvoerder voert respectvol het gesprek met de scheidsrechter.
 • We behandelen de materialen en zaal met respect, we houden de kleedkamer netjes en we ruimen deze na afloop goed op, incl. toilet en douche. Zowel uit als thuis.
 • We streven naar Fair Play: We zijn eerlijk over touché, bal uit/in.

Gedrag bij wedstrijden en trainingen

 • We zijn tijdig aanwezig voor een training of wedstrijd.
 • Wanneer je niet aanwezig kunt zijn, meld je dan tijdig af bij de trainer en/of coach.
 • We volgen de instructies van de trainer/coach en scheidsrechters op .
 • Oorbellen en andere sieraden worden afgedaan.
 • Tijdens het trainen dient men geschikte en gepaste trainingskleding te dragen. Hieronder wordt verstaan: een (korte) sportbroek, sportshirt en binnensportschoenen.
 • Tijdens wedstrijden dragen we kleding zoals beschreven in het kledingreglement.

Gedrag van toeschouwers

 • We moedigen aan, maar coachen niet vanaf de tribune.
 • Moedig vooral het team als geheel aan en richt je minder op individuele spelers.
 • Juich voor dingen die goed gaan, niet als de tegenstander een fout maakt.
 • Respecteer de beslissing van scheidsrechters en coaches van de teams.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers, coaches en scheidsrechters. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie mogelijk te maken.
 • We gedragen ons vriendelijk naar vrijwilligers en supporters van de tegenstander en het kantinepersoneel.
 • We houden/maken de tribune schoon en netjes voor vertrek.
 • Kinderen sporten voor hún plezier en niet voor het plezier van de ouders.
 • Spoor uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 • Leer uw kind dat spelplezier belangrijker is dan winnen.
 • Gedrag van de vrijwilligers
  (scheidsrechters, tellers, trainers, coaches)

Omgang met materialen/zaalruimte/ kleding

  • We houden alles schoon. We deponeren afval in de afvalbakken.
  • We gebruiken  de toegewezen kleedkamers.
  • We laten de kleedkamers opgeruimd en leeg achter zowel tijdens als na het sporten.
  • Het is niet-spelers niet toegestaan de kleedkamers tijdens trainingen en wedstrijden te betreden, tenzij dit besproken is met het team en/of trainer.
  • We bergen het trainings- en wedstrijdmateriaal netjes op.
  • We sluiten de kasten na de training of wedstrijd af.

Gedrag op sociale media

 • Gebruik sociale media (X/Whatsapp/etc) voor logistieke zaken, niet voor het ventileren van emoties voor of na de wedstrijd.
 • Voor persoonlijke/gevoelige zaken: app/spreek de betreffende persoon persoonlijk en niet in de groep(sapp).
 • Filmen en foto’s maken in de kleedkamer is niet toegestaan.
 • We fotograferen en filmen geen individuele personen.
 • Op de persoonlijke sociale media plaatsen we alleen foto’s/filmpjes met toestemming van de mensen die erop te zien zijn.

Gedrag voor de beachlocatie

Alle bovenstaande regels gelden ook voor de beachaccommodatie. Daarnaast gelden hier nog wat extra regels:

 • Degene die de sleutel haalt, is verantwoordelijk voor het veilig terugbrengen danwel communiceren over eventueel doorgeven aan iemand anders.
 • Anders dan in de zaal, is het tijdens het beachen toegestaan om in een sportbeha/bikinitopje (vrouwen) of zonder shirt (mannen) te sporten.

Verantwoordelijkheden

Bestuur en commissies van de vereniging handelen in het belang van alle leden. Een ieder kan ervan uitgaan dat het bestuur en de commissies handelen naar de geest van de missie en visie van de vereniging.

Alle vormen van ongewenst gedrag horen niet thuis binnen onze vereniging en willen we voorkomen. Hiervoor zijn de bovenstaande gedragsregels opgesteld. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitdragen en naleven van deze gedragsregels.

Wanneer ondanks deze afspraken iemand toch lastig gevallen wordt of zich onveilig voelt, hopen we dat leden het verhaal kunnen delen met een teamgenoot of de trainer al dan niet samen met de TC /JC en daarmee het probleem onderling op kunnen lossen. Indien dit niet afdoende is of indien een lid dit niet durft of graag iemand wil spreken buiten het team, dan kan een lid een van de bestuursleden aanspreken. Daarnaast heeft de vereniging ook vertrouwenscontactpersonen voor gevallen waarbij de aanspreekroute via bestuursleden niet voldoet.

Als een ouder of speler het niet eens is met de gang van zaken, kan hier het gesprek over worden aangegaan met commissieleden of bestuursleden, maar respectvolle communicatie is hierbij een vereiste.

Vertrouwenspersoon

Als er ongewenst gedrag plaatsvindt wat niet opgelost kan worden samen met de trainer of desbetreffende commissie/bestuur, kun je terecht bij een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersonen hebben een neutrale positie binnen de vereniging, zo zijn zij geen deel van het bestuur. Zij luisteren naar jou en proberen jou te helpen bij het vinden van een oplossing. Soms is dit een informele oplossing waarin de vertrouwenscontactpersoon bemiddelt. De vertrouwenscontactpersoon rapporteert uitsluitend in overleg met het lid naar bestuur over wat er speelt. Als het nodig is, kan de vertrouwenscontactpersoon je ook doorverwijzen naar een andere instantie. Voor meer informatie over vertrouwenscontactpersonen zie https://centrumveiligesport.nl/media/1332/2023_functieprofiel-en-verantwoordelijkheden_vcp.pdf

Spelers, ouders, vrijwilligers en bestuursleden kunnen contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon kan bereikt worden via hun mobiele telefoonnummer. Hun gegevens zijn te vinden op de website van Gemini S: https://gemini-s.nl/vertrouwenscontactpersoon/

Zodra er een melding is binnengekomen bij de vertrouwenscontactpersoon zal hij/zij de eerste opvang verzorgen. Bij haar/hem kun je, volledig in vertrouwen, je verhaal doen en worden mogelijke vervolgstappen besproken.

Na het gesprek wordt samen met de melder beoordeeld hoe ernstig de melding is en wat de beste vervolgstappen zijn. Besluitvorming om daadwerkelijk actie te ondernemen ligt bij de melder/slachtoffer. Je bepaalt dus zelf in welk tempo vervolgstappen worden genomen en welke stappen dat zijn. Afhankelijk daarvan onderneemt de vertrouwenscontactpersoon actie en neemt contact op met de voorzitter van de vereniging. De gegevens van de melder/slachtoffer worden alleen kenbaar gemaakt indien daar door de melder/slachtoffer toestemming voor is gegeven. De voorzitter zal in overleg met bestuursleden verdere actie ondernemen.

De vertrouwenscontactpersoon wijst de melder/slachtoffer altijd ook op de mogelijkheid aangifte te doen bij de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak. Aangifte kan worden gedaan door het slachtoffer of een wettelijke vertegenwoordiger. Door een straf van de Tuchtcommissie kan een dader onmiddellijk van het speelveld geweerd worden.

Afhankelijk van de ernst van de situatie en de behoefte van de melder, schakelt de vertrouwenscontactpersoon de expertise van het vertrouwenspunt sport van het NOC*NSF in. Daar werken professionals die je verder persoonlijk kunnen begeleiden. Met hen wordt het vervolgtraject bepaald en indien nodig wordt de politie ingeschakeld.

Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de veiligheid binnen de vereniging. Zij beslissen gezamenlijk in overleg met het lid wat zij met de situatie gaan doen en welke verantwoordelijkheid zij hierin hebben.

In geval van een melding van seksuele intimidatie heeft het bestuur verschillende verplichtingen:

 • Wanneer er sprake is van aanranding of verkrachting verwijst het bestuur direct door naar de politie en centrum seksueel geweld.
 • Bij meldingen van lichtere vormen van fysieke seksuele intimidatie wordt altijd de sportbond benaderd of Centrum Veilige sport voor overleg of voordat er gehandeld gaat worden.

Meldingen over verbale en non-verbale seksuele intimidatie kunnen door het bestuurslid zelf gevoerd worden.