COMMISSIES

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor het aanvragen van wedstrijdwijzigingen. Aanvragen tot wijziging (zoals datum, aanvangstijd) zijn mogelijk, maar per seizoen kunnen per team slechts twee wijzigingen worden aangevraagd. De wijziging moet altijd in overleg met de tegenstander tot stand zijn gekomen. Deze contacten met de tegenstander lopen via de wedstrijdsecretaris. De aanvraag voor een wijziging moet ten minste 10 dagen voor de originele speeldatum bij het regiokantoor gemeld zijn. Meld de wedstrijdsecretaris dus ruim op tijd wanneer je een wedstrijd wilt verplaatsen.

Belangrijke bestanden

Beleid Wedstrijdwijzigingen

Contactpersoon

Marianne Fey – wedstrijdsecretariaat@gemini-s.nl

Het is van belang dat de vereniging beschikt over je meest recente contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres). Veranderingen in deze gegevens kan je doorgeven aan het secretariaat.

Inschrijven
Het secretariaat behandelt ook het aan- en afmelden van leden. Je leest op deze pagina hoe je je kunt inschrijven bij Gemini S.

Opzeggen
Afmelden gebeurt middels het opzegformulier. Wanneer je afmeldt na 1 juli, is er contributie verschuldigd. De hoogte van deze contributie wordt bepaald door het bestuur. De hoogte varieert van de algemene Gemini S lidmaatschapsgelden tot de helft van de verschuldigde jaarcontributie. Wanneer je na de start van de competitie opzegt (september) ben je de gehele jaarcontributie verschuldigd.

Mochten hier vragen of onduidelijkheid over zijn kan er uiteraard altijd contact worden opgenomen met het secretariaat.

Contactpersoon

Dynthe Faes – secretariaat@gemini-s.nl

image00001 2

Bestuur Gemini S

Het bestuur van Gemini S bestaat momenteel uit zeven leden, waarbij het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast het dagelijks bestuur bestaat het bestuur uit de voorzitter van de Technische Commissie en drie Algemeen bestuursleden.

De taken en verantwoordelijkheden van elk bestuurslid zijn vastgelegd in het document “taakomschrijving bestuursleden”.

Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per 6 weken. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Taak van het bestuur is het besturen van de vereniging. Binnen Gemini S hebben de bestuursleden in veel gevallen echter ook een grote uitvoerende verantwoordelijkheid. Uitvoerende taken dienen echter primair de verantwoordelijkheid te zijn van de diverse commissies.

Bestuursleden

NaamFunctieE-mail
Gerjanne HoekVoorzittervoorzitter@gemini-s.nl
Sabine KroonenVice Voorzittervicevoorzitter@gemini-s.nl
Hans BronsveldPenningmeesterpenningmeester@gemini-s.nl
Dynthe FaesSecretarissecretariaat@gemini-s.nl
Martijn KlaverVoorzitter TCtc@gemini-s.nl
Martijn KalsbeekVoorzitter JCjc@gemini-s.nl

Onder de verantwoordelijkheden van de Technische Commissie vallen de volgende onderdelen:     

  • Teamindeling    
  • Trainersindeling
  • Opstellen trainings- en wedstrijdrooster
  • Trainerswerving
  • Wedstrijdsecretariaat
  • Overleg met trainers/coaches/teams
  • Aanschaf en beheer materialen
  • Zelfwerkzaamheid (zaalwacht,scheidsrechters en tellers)
  • Eerste contact voor mensen die graag bij Gemini S komen spelen

  Doelstelling

  Vanuit de Technische Commissie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Ieder lid de gelegenheid geven tot het spelen van volleybal op een passend niveau.
  • Zorgen voor de benodigde (opgeleide) trainers en/of coaches.
  • Zorgen voor de teamsamenstelling waarin ieder lid zich maximaal kan ontwikkelen, zowel sportief als maatschappelijk.
  • Oudere jeugd op niveau mee laten trainen met senioren, als daar vanuit de jeugd behoefte aan is
   Contact met de TC loopt via het algemene mailadres van de TC: TC@gemini-s.nl
  • Mails voor individuele TC leden worden dan aan het respectievelijke TC lid doorgestuurd.

   Mails gestuurd naar persoonlijke mailadressen van TC leden kunnen vertraagd afgehandeld worden

NaamTakenE-mail
MartijnVoorzitter
Contactpersoon H1, H2
tcvoorzitter@gemini-s.nl
NathanWedstrijdsecretariaat Contactpersoon H3 & H6
wedstrijdsecretariaat@gemini-s.nl
MarianneBeheer mail
Contactpersoon D2
tc@gemini-s.nl
BramContactpersoon D3 & H5
JanContactpersoon D5 & H4
LeonieContactpersoon D1 & D4
WijbeAlgemeen commissielid

Welkom bij de jeugdafdeling van volleybalclub Gemini S!

De jeugdcommissie is er voor onze jeugdleden en heeft als doel de jeugdleden enthousiast te maken én te houden voor volleybal. Naast het aanbieden volleybaltrainingen en -wedstrijden proberen wij ook het sociale aspect van een teamsport aan de orde te brengen.

Bij Gemini S vormt de jeugd een belangrijk onderdeel van de vereniging. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen die graag willen volleyballen bij onze club terecht kunnen. Wij bieden dan ook trainingen aan voor vrijwel alle leeftijden en niveaus

Al onze jeugdtrainers zijn voorzien van een trainerslicentie of krijgen de mogelijkheid aangeboden een opleiding te volgen.

CMV 6 t/m 12 jaar (mini’s)
Bij onze vereniging kunnen kinderen vanaf 6 jaar het volleybalspelletje leren aan de hand van verschillende Cool Moves Volleybal (CMV) niveaus. Spelenderwijs kun je hier bekend worden met het volleybalspel en als je wilt kun je ook al beginnen met wedstrijdjes spelen in de vorm van toernooitjes. Klik hier om meer te lezen over CMV (mini’s) bij Gemini S.

Jeugd 12 t/m 18 jaar
Kinderen vanaf 12 jaar worden ingedeeld in een jeugdteam. Afhankelijk van hun leeftijd en spelniveau worden ze ingedeeld in een C-, B-, of A-jeugdteam.

De basistechnieken zijn bij de mini’s aangeleerd, maar nu gaan ze ook echt spelen op een groter veld en spelen zes tegen zes. Dit zijn de eerste stappen naar het echte volleybalspel. Bij de C-jeugd worden de volleybaltechnieken verder ontwikkeld. Bij de B-jeugd wordt er gespecialiseerd als het gaat om de functies binnen een team. Aan het eind van de B-jeugd periode zijn ze klaar voor de laatste stap naar de senioren. Dit is de A-jeugd. Bij de A-jeugd worden de volleybalspecifieke vaardigheden nog verder ontwikkeld en wordt er ook meer gewerkt aan tactische aspecten. Klik hier om meer te lezen over Jeugd 12 t/m 18 jaar bij Gemini S.

Beachvolleybal
Bij Gemini S kan er het hele jaar door gevolleybald worden. Zodra het zaalseizoen is afgelopen krijgen de jeugdspelers van Gemini S de mogelijkheid beachvolleybaltrainingen te volgen tot aan de zomervakantie. Gemini S heeft namelijk een eigen beachaccommodatie waar de jeugd onder leiding van ervaren beachtrainers ook dit leuke volleybalspelletje kan leren.

Activiteiten
Ieder jaar organiseert de Jeugdcommissie van Gemini S een aantal leuke activiteiten voor de jeugd. Door deze activiteiten willen we zorgen voor een groepsbinding binnen de jeugdgroep van de vereniging. Dit vinden wij erg belangrijk. Voorbeelden van activiteiten zijn: bowlen, bekerwedstrijden bezoeken, jeugdbarbecue, supportersdag, etc.

Wil je contact met ons opnemen? Dat kan via: jeugd.geminis@gmail.com

 

NaamTakenE-mail
MartijnVoorzitterjeugdwedstrijdsecretariaat@gemini-s.nl
MarijeContactpersoon jeugd (beheer e-mail)
jc@gemini-s.nl
SterreAlgemeen commissielid
AlwinAlgemeen commissielid
Kim EAlgemeen commissielid

Als je bij Gemini competitie speelt is het de bedoeling dat je dat in dezelfde kleding doet als de rest van je team en de rest van de vereniging. Voor de senioren gaan we komend seizoen weer over op koopshirts. Voor de jeugdleden is er voor gekozen om te blijven werken met leasekleding. Dit betekent dat er elk jaar een bedrag betaald wordt aan het kledingfonds van de club wat een speler recht geeft op een kwalitatief goed en actueel wedstrijdtenue. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de contributie geïnd. Het tenue gaat in principe 4 jaar mee en wordt dan vervangen. De kleding blijft eigendom van de club. Elk jaar aan het begin van het seizoen wordt de kleding gepast, uitgereikt en evt. nieuwe besteld. Aan het eind van het jaar wordt de kleding weer ingenomen. Details over de werkwijze en de voorwaarden staan in het kledingcontract.

Contactpersoon

Arlette (Dames 3) – algemeen.geminis@gmail.com

Gemini S streeft ernaar dat alle competitie spelende leden ook kunnen fluiten, dit kan tot en met de derde klasse via de spelregeltoets van Volleybal Masterz. Hierbij heb je je nevobo relatiecode van je spelerskaart nodig om het resultaat bij de nevobo te laten registreren.

Voor leden die het leuk vinden om hoger te fluiten (tot en met de 1ste klasse) biedt Gemini S een trainingsavond voor scheidsrechters. Deze avond is alleen toegankelijk voor scheidsrechters die al de spelregeltoets gehaald hebben.

Koen van der Kroon is onze scheidsrechterscoördinator, en regelt samen met Stefan Fey deze avonden.

Scheidsrechters voor de jeugd:

Wil je als ouder actiever betrokken zijn bij de vereniging? Dan kan dat ook als scheidsrechter. Als ouder word je dan verenigingslid, en met de code die je dan ontvangt van de Nevobo kan ook de ouder de spelregeltoets maken. Deze toets is geheel gratis.

Deze toets bestaat uit 20 vragen en bij 16 of meer goed ben je scheidsrechter code V6 en mag je volwassen in de 3e klasse en lager fluiten en jeugd met uitzondering van de topklasse. Leuk om op die manier ook eens een wedstrijd van je zoon of dochter te fluiten.

Voor meer informatie of opgave stuur een mail naar tc@gemini-s.nl

Gemini S is een sportieve, actieve, maar ook een prestatieclub. De vereniging heeft een heleboel te bieden en geeft sponsors naast naamsbekendheid in de regio – en voor het eerste team zelfs landelijk – ook promotionele ondersteuning. De vereniging richt zich niet puur op een hoofdsponsor, maar Gemini S zoekt ook enthousiaste teamsponsors, “Vrienden van Gemini S”, balsponsors of sponsoren voor onze beachvolleybal activiteiten. Er zijn dus tal van mogelijkheden. Alles om Gemini S sterk en dynamisch te houden.

De Beachvolleybal commissie is in het leven geroepen toen lang geleden de oude beachaccommodatie met noeste arbeid van hardwerkende vrijwilligers werd aangelegd. Inmiddels zijn we vele jaren verder, hebben we een nieuwe beachaccommodatie en wordt er van beachvolleybal serieus werk gemaakt. De Beachvolleybal Commissie is verantwoordelijk voor alles wat met de beachvolleybal en onze -locatie te maken heeft. Onderhoud van de velden, organisatie van beachavonden, -trainingen, -toernooien en verhuur van de velden, de BCC organiseert en coördineert het allemaal.

NaamTakenE-mail
IteVoorzitter BCCbeachvolleybal@gemini-s.nl
SonjaAlgemeen lid BCC