Kleding

Als je bij Gemini competitie speelt is het de bedoeling dat je dat in dezelfde kleding doet als de rest van je team en de rest van de vereniging. Voor de senioren gaan we komend seizoen weer over op koopshirts. Voor de jeugdleden is er voor gekozen om te blijven werken met leasekleding. Dit betekent dat er elk jaar een bedrag betaald wordt aan het kledingfonds van de club wat een speler recht geeft op een kwalitatief goed en actueel wedstrijdtenue. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de contributie geïnd. Het tenue gaat in principe 4 jaar mee en wordt dan vervangen. De kleding blijft eigendom van de club. Elk jaar aan het begin van het seizoen wordt de kleding gepast, uitgereikt en evt. nieuwe besteld. Aan het eind van het jaar wordt de kleding weer ingenomen. Details over de werkwijze en de voorwaarden staan in het kledingcontract.

Contactpersonen voor de kleding zijn in het seizoen 2018-2019: Iris Brunet De Roche Brune en Dominique Smit, beiden uit D4. Zij zijn bereikbaar via: kleding@gemini-s.nl

Contactpersoon

Iris Brunet De Roche Brune en Dominique Smit (Dames 4) – kleding@gemini-s.nl

Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid is een onderdeel van ons beleid. Lid zijn van onze vereniging betekent meer dan alleen volleyballen.

Elk seniorenlid van de vereniging is verplicht een bepaalde taak voor de vereniging uit te voeren, waarop aan het begin van het seizoen moet worden ingeschreven.
Van deze verplichting zijn vrijgesteld: trainers, coaches, scheidsrechters en commissieleden.

Ben jij ingedeeld om te tellen of te fluiten? Of ben je zaalwacht? Kijk dan hieronder bij de documenten wat er van je wordt verwacht.
Vanaf dit jaar werken we met het digitale wedstrijd formulier. Kijk bij de instructies hoe dit werkt.

Belangrijke bestanden

Contactpersoon

Zelfwerkzaamheid tc@gemini-s.nl

Scheidsrechters

Binnen de technische commissie zorgt de scheidsrechterscoördinatie ervoor dat er bij elke thuiswedstrijd voor elke wedstrijd een scheidsrechter aanwezig is.

De scheidsrechterscommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Martijn Klaver – Indeling en toezicht scheidsrechters

Scheidsrechters worden ingeroosterd door de scheidsrechterscoördinator en er wordt bij de indeling rekening gehouden met:

 • De klasse van de wedstrijd
 • Code van de scheidsrechter

Per team moeten er 2 scheidsrechters worden aangeleverd. De Technische Commissie biedt de volleyballers de gelegenheid om een scheidsrechterscursus te volgen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Martijn Klaver.

———————————————————————————————————————————————–
Scheidsrechters voor de jeugd:

Je krijgt weleens de vraag waarom/waarvoor fluit die scheidsrechter nu weer?!

Om hier achter te komen kunnen de ouders lid worden van Gemini-S en dan de instaptoets scheidsrechter code V6 maken, En is helemaal gratis.

Deze toets bestaat uit 20 vragen en bij 16 of meer goed ben je scheidsrechter code V6 en mag je fluiten 3e klasse en lager met uitzondering van de top klasse. De kan gemaakt worden op de website van Volleybal Masterz.

Leuk om op die manier ook eens en wedstrijd van je zoon of dochter te fluiten.

Voor meer informatie of opgave neem contact op met Martijn Klaver.

 

Contactpersoon

Martijn Klaver – tcvoorzitter@gemini-s.nl

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor het aanvragen van wedstrijdwijzigingen. Aanvragen tot wijziging (zoals datum, aanvangstijd) zijn mogelijk, maar per seizoen kunnen per team slechts twee wijzigingen worden aangevraagd. De wijziging moet altijd in overleg met de tegenstander tot stand zijn gekomen. Deze contacten met de tegenstander lopen via de wedstrijdsecretaris. De aanvraag voor een wijziging moet ten minste 10 dagen voor de originele speeldatum bij het regiokantoor gemeld zijn. Meld de wedstrijdsecretaris dus ruim op tijd wanneer je een wedstrijd wilt verplaatsen.

Belangrijke bestanden

beleid_wedstrijdwijzigingen.docx

Contactpersoon

Marianne Fey – wedstrijdsecretariaat@gemini-s.nl

Secretariaat

Het is van belang dat de vereniging beschikt over je meest recente contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres). Veranderingen in deze gegevens kan je doorgeven aan het secretariaat.

Inschrijven
Het secretariaat behandelt ook het aan- en afmelden van leden. Je leest op deze pagina hoe je je kunt inschrijven bij Gemini-S.

Opzeggen
Afmelden gebeurt middels het opzegformulier. Wanneer je afmeldt na 1 juli, is er contributie verschuldigd. De hoogte van deze contributie wordt bepaald door het bestuur. De hoogte varieert van de algemene Gemini-S lidmaatschapsgelden tot de helft van de verschuldigde jaarcontributie. Wanneer je na de start van de competitie opzegt (september) ben je de gehele jaarcontributie verschuldigd.

Mochten hier vragen of onduidelijkheid over zijn kan er uiteraard altijd contact worden opgenomen met het secretariaat.

Contactpersoon

Dynthe Faes – secretaris.geminis@gmail.com

Bestuur

Bestuur Gemini-S

Het bestuur van Gemini-S bestaat momenteel uit zeven leden, waarbij het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast het dagelijks bestuur bestaat het bestuur uit de voorzitter van de Technische Commissie en drie Algemeen bestuursleden.

De taken en verantwoordelijkheden van elk bestuurslid zijn vastgelegd in het document “taakomschrijving bestuursleden”.

Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per 6 weken. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Taak van het bestuur is het besturen van de vereniging. Binnen Gemini-S hebben de bestuursleden in veel gevallen echter ook een grote uitvoerende verantwoordelijkheid. Uitvoerende taken dienen echter primair de verantwoordelijkheid te zijn van de diverse commissies.

Bestuursleden

NaamFunctieE-mail
Koen van der KroonVoorzittervoorzitter@gemini-s.nl
Sanne van der LindenVice voorzittervicevoorzitter@gemini-s.nl
Hans BronsveldPenningmeesterpenningmeester@gemini-s.nl
Martijn KlaverVoorzitter TCtc@gemini-s.nl
Wijbe KosterAlgemeen bestuurslidw.koster2@upcmail.nl
Wilbert van der LingenSecretarissecretaris@gemini-s.nl

Technische Commissie

Onder de verantwoordelijkheden van de Technische Commissie vallen de volgende onderdelen:

 • Teambegeleiding
 • Overleg tussen TC en trainers/coaches
 • Teamindeling
 • Trainersindeling
 • Trainerswerving
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Scheidsrechterscoördinatie
 • Wedstrijdformulierencoördinatie
 • Zaalwacht coördinatie
 • Aanschaf en beheer materialen
 • Zelfwerkzaamheid (doorgeven aan de diverse commissies a.d.h.v. ingevulde formulieren)

Doelstelling
Vanuit de Technische Commissie zijn voor de periode 2011 – 2016 de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Ieder lid de gelegenheid geven tot het spelen van volleybal op een passend niveau.
 • Zorgen voor de benodigde (opgeleide) trainers en/of coaches.
 • Zorgen voor de teamsamenstelling waarin ieder lid zich maximaal kan ontwikkelen, zowel sportief als maatschappelijk.

Bestuursleden

NaamTakenE-mail
Marianne FeyWedstrijdsecretariaatwedstrijdsecretariaat@gemini-s.nl
Wijbe KosterAlgemeen commissielidw.koster2@upcmail.nl
Martijn KlaverVoorzitter
Sabine CroonenAlgemeen commissielid
Lisa den BlankenAlgemeen commissielidsecretaris@gemini-s.nl

Jeugd Commissie

Jeugdcommissie
Welkom bij de jeugdafdeling van volleybalclub Gemini-S!

De jeugdcommissie is er voor onze jeugdleden en heeft als doel de jeugdleden enthousiast te maken én te houden. We zorgen er voor dat er zoveel mogelijk gevolleybald kan worden, met alles wat daar omheen hangt. Want volleybal is een sociale sport! Bij Gemini-S vormt de jeugd een belangrijk onderdeel van de vereniging. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen die graag willen volleyballen bij onze club terecht kunnen. Wij bieden dan ook trainingen aan voor vrijwel alle leeftijden en niveaus. Onze jeugdtrainers zijn allemaal gediplomeerd en hebben verstand van het spelletje. We vinden het belangrijk dat de kinderen in goede handen zijn.

CMV 6 t/m 12 jaar (mini’s)
Bij onze vereniging kunnen kinderen vanaf 6 jaar het volleybalspelletje leren aan de hand van verschillende Cool Moves Volleybal (CMV) niveaus.  Spelenderwijs kun je hier bekend worden met het volleybalspel en als je wilt kun je ook al voorzichtig beginnen met wedstrijdjes spelen in de vorm van toernooitjes. Klik hier om meer te lezen over CMV(mini’s) bij Gemini-S.

Smashball
Seizoen 2015-2016 starten we bij Gemini-S met Smashball. Smashball is een nieuwe volleybal leermethodiek voor jeugd en bij dit nieuw ontwikkelde spel staat het stoerste gedeelte van volleybal centraal; de smash! Want wie vindt smashen nu niet leuk? Vanwege een laag net zijn spronghoogte en timing geen remmende factoren voor succesvolle acties. Intensief bewegen en zo hard mogelijk een bal via de grond slaan staan centraal. Klik hier om meer te lezen over Smashball bij Gemini-S.

Jeugd 12 t/m 18 jaar
Kinderen vanaf 12 jaar worden ingedeeld in een jeugdteam. Afhankelijk van hun leeftijd en spelniveau worden ze ingedeeld in een C-, B-, of A-jeugdteam.

De basistechnieken zijn bij de mini’s aangeleerd, maar nu gaan ze ook echt spelen op een groter veld en spelen zes tegen zes. Dit zijn de eerste stappen naar het echte volleybalspel. Bij de C-jeugd worden de volleybaltechnieken verder ontwikkeld. Bij de B-jeugd wordt er gespecialiseerd als het gaat om de functies binnen een team. Aan het eind van de B-jeugd periode zijn ze klaar voor de laatste stap naar de senioren. Dit is de A-jeugd. Bij de A-jeugd worden de volleybalspecifieke vaardigheden nog verder ontwikkeld en wordt er ook meer gewerkt aan tactische aspecten. Klik hier om meer te lezen over Jeugd 12 t/m 18 jaar bij Gemini-S

Beachvolleybal
Bij Gemini-S kan er het hele jaar door gevolleybald worden. Zodra het zaalseizoen namelijk is afgelopen krijgen de jeugdspelers van Gemini-S beachvolleybaltrainingen tot aan de zomervakantie. Gemini-S heeft namelijk een eigen beachaccommodatie waar de jeugd onder leiding van ervaren beachtrainers ook dit leuke volleybalspelletje kunnen leren. 
 
Activiteiten
Ieder jaar organiseert de Jeugdcommissie van Gemini-S een aantal leuke activiteiten voor de jeugd. Door activiteiten te organiseren voor de jeugd willen we zorgen voor een groepsbinding binnen de jeugdgroep van de vereniging. Dit vinden wij erg belangrijk. Afgelopen seizoen zijn we bijvoorbeeld naar een eredivisiewedstrijd geweest,  zijn we met z’n allen wezen bowlen en nog vele andere leuke dingen! 
 
Kennismakingsclinic
Gemini-S biedt in de maanden juni/juli en augustus/september 4 beachvolleybaltrainingen en 4 zaalvolleybaltrainingen aan om kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar kennis te laten maken met beachvolleybal en zaalvolleybal. De kosten hiervoor  zijn eenmalig €25,-. Zodra de inschrijving weer open gaat voor deze kennismakingsclinic zal hier bericht over komen op onze website.

Wil jij ook een keer meetrainen bij een van de jeugdtrainingen van Gemini-S? Dat kan! Je kunt zelfs drie keer meedoen zonder verplichtingen, om te kijken of de sport ook iets voor jou is. Stuur een mail naar jeugd.geminis@gmail.com en we sturen je zo snel mogelijk een mailtje terug wanneer je mee kunt doen. Heb je nog andere vragen, dan kun je die ook altijd via dit mailadres stellen.

NaamTakenE-mail
Marianne FeyWedstrijdsecretariaatwedstrijdsecretariaat@gemini-s.nl
Wijbe KosterAlgemeen commissielidw.koster2@upcmail.nl
Martijn KlaverVoorzitter
Sabine CroonenAlgemeen commissielid
Lisa den BlankenAlgemeen commissielidsecretaris@gemini-s.nl

Beach- en Clubhuis Commissie

De Beach- en Clubhuis commissie is in het leven geroepen toen lang geleden de oude beachaccommodatie met noeste arbeid van hardwerkende vrijwilligers werd aangelegd. Inmiddels zijn we vele jaren verder, hebben we een nieuwe beachaccommodatie en wordt er van beachvolleybal serieus werk gemaakt. De Beach- en Clubhuis Commissie is verantwoordelijk voor alles wat met de beachaccomodatie of het OSO-clubhuis te maken heeft. Onderhoud van de velden, organisatie van beachavonden en -toernooien, verhuur van de barruimte of het clubhuis, de BCC organiseert en coördineert het allemaal.

NaamTakenE-mail
Niek KosterVoorzitter BCCbeachvolleybalgeminis@gmail.com
Ite KalsbeekTC BCCitekalsbeek@hotmail.com
Joey ZanoliAlgemeen lid BCCjozan1991@hotmail.com

Sponsor Commissie

Gemini-S is een sportieve, actieve, maar ook een prestatieclub. De vereniging heeft een heleboel te bieden en geeft sponsors naast naamsbekendheid in de regio – en voor het eerste team zelfs landelijk – ook promotionele ondersteuning. De vereniging richt zich niet puur op een hoofdsponsor, maar Gemini-S zoekt ook enthousiaste teamsponsors, “Vrienden van Gemini-S”, balsponsors of sponsoren voor onze beachvolleybal activiteiten. Er zijn dus tal van mogelijkheden. Alles om Gemini-S sterk en dynamisch te houden.

 

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly